Bồn bảo ôn giữ nhiệt

Bồn bảo ôn Inox công nghiệp

Giữ nhiệt cho cuộc sống tiện nghi

Bồn bảo ôn là thiết bị chứa nước nóng, được thiết kế nhiều lớp nhằm giảm khả năng thất thoát nhiệt từ bên trong ra bên ngoài môi trường xung quanh.

Ngoài các bồn tiêu chuẩn, chúng tôi còn gia công theo thiết kế và nhu cầu của khách hàng. Vui lòng liên hệ số điện thoại 0934.034.034 để biết chi tiết.

Tùy chọn khác

- Vỏ bồn: INOX 304, INOX 316, Thép mạ nhôm

- Lõi bồn: INOX 304, INOX 316

- Độ dày: 0.4 đến 10mm hoặc dày hơn

- Cách nhiệt: Polyurethane, Rockwood, Glasswood

- Độ dày cách nhiệt: 50, 100, 150, 200mm

  • Giữ nhiệt lên đến 72 giờ

  • Phun bằng máy tự động

  • Bảo hành 5 năm

THÔNG SỐ KỸ THUẬT BỒN KHÔNG CHỊU ÁP

 Model DUNGTÍCH(Lít)VỎ BỒNLÕI BỒNLỚP BẢO ÔN
Đường kính x cao(mm ) ± 0.1Vật liệu độ dày(mm ) ± 0.1Đường kính x cao(mm ) ± 0.1Vật liệu độ dày(mm ) ± 0.1Polyurethance(mm)
BBO-150-KCA/AZ150580 x 950AZ150 - 0.4480 x 850INOX 304 – 0.550mm
BBO-200-KCA/AZ200580 x 1200AZ150 – 0.4480 x 1100INOX 304 – 0.550mm
BBO-200-KCA200580 x 1200INOX 304 – 0.4480 x 1100INOX 304 – 0.550mm
BBO-300-KCA/AZ300650 x 1350AZ150 – 0.4550 x 1250INOX 304 – 0.650mm
BBO-300-KCA300650 x 1350INOX 304 – 0.4550 x 1250INOX 304 – 0.650mm
BBO-400-KCA/AZ400650 x 1800AZ150 – 0.4550 x 1700INOX 304 – 0.850mm
BBO-400-KCA400650 x 1800INOX 304 – 0.4550 x 1700INOX 304 – 0.850mm
BBO-500-KCA/AZ500760 x 1550AZ150 – 0.4660 x 1450INOX 304 – 0.850mm
BBO-500-KCA500760 x 1550INOX 304 – 0.4660 x 1450INOX 304 – 0.850mm
BBO-1000-KCA1,0001000 x 1700INOX 304 – 0.5900 x 1600INOX 304 – 1.050mm (100mm)
BBO-1500-KCA1,5001200 x 1700INOX 304 – 0.51100 x 1600INOX 304 – 1.250mm (100mm)
BBO-2000-KCA2,0001200 x 2200INOX 304 – 0.61100 x 2100INOX 304 – 1.250mm (100mm)
BBO-3000-KCA3,0001420 x 2300INOX 304 – 0.61320 x 2200INOX 304 – 1.250mm (100mm)
BBO-4000-KCA4,0001600 x 2400INOX 304 – 0.61500 x 2300INOX 304 – 1.250mm (100mm)
BBO-5000-KCA5,0001600 x 2950INOX 304 – 0.61500 x 2850INOX 304 – 1.250mm (100mm)
BBO-18000-KCA18,0002400 x 5730INOX 304 – 0.62200 x 4750INOX 304 – 2.0100mm
BBO-20000-KCA20,0002400 x 5900INOX 304 – 0.62200 x 5280INOX 304 – 2.0100mm

THÔNG SỐ KỸ THUẬT BỒN CHỊU ÁP

Áp suất làm việc 6 bar - Áp suất thử nghiệm 9 bar

 Model DUNGTÍCH(Lít)VỎ BỒNLÕI BỒNLỚP BẢO ÔNÁP SUẤT
Đường kính x cao(mm) ± 0.1Vật liệu độ dày(mm) ± 0.1Đường kính x cao(mm) ± 0.1Vật liệu độ dày(mm) ± 0.1Polyurethance(mm)Làm việc / Thử nghiệm(bar)
BBO-150-CA/AZ150580 x 950AZ150 - 0.4480 x 850INOX 304 – 1.550mm
BBO-200-CA/AZ200580 x 1200AZ150 - 0.4480 x 1100INOX 304 – 1.550mm6 bar / 9 bar
BBO-200-CA200580 x 1200INOX 304 – 0.4480 x 1100INOX 304 – 1.550mm6 bar / 9 bar
BBO-300-CA/AZ300650 x 1350AZ150 - 0.4550 x 1250INOX 304 – 2.050mm6 bar / 9 bar
BBO-300-CA300650 x 1350INOX 304 – 0.4550 x 1250INOX 304 – 2.050mm6 bar / 9 bar
BBO-400-CA400650 x 1800INOX 304 – 0.4550 x 1700INOX 304 –2.050mm6 bar / 9 bar
BBO-500-CA500760 x 1550INOX 304 – 0.4660 x 1450INOX 304 –2.050mm6 bar / 9 bar
BBO-1000-CA1,0001000 x 1700INOX 304 – 0.5900 x 1600INOX 304 –3.050mm (100mm)6 bar / 9 bar
BBO-1500-CA1,5001200 x 1700INOX 304 – 0.51100 x 1600INOX 304 –3.050mm (100mm)6 bar / 9 bar
BBO-2000-CA2,0001200 x 2200INOX 304 – 0.61100 x 2100INOX 304 –3.050mm (100mm)6 bar / 9 bar
BBO-3000-CA3,0001420 x 2300INOX 304 – 0.61320 x 2200INOX 304 –4.050mm (100mm)6 bar / 9 bar
BBO-4000-CA4,0001600 x 2400INOX 304 – 0.61500 x 2300INOX 304 –4.050mm (100mm)6 bar / 9 bar
BBO-5000-CA5,0001600 x 2950INOX 304 – 0.61500 x 2850INOX 304 – 4.050mm (100mm)6 bar / 9 bar
BBO-18000-CA18,0002400 x 5730INOX 304 – 0.62200 x 4750INOX 304 – 10.0100mm6 bar / 9 bar
BBO-20000-CA20,0002400 x 5900INOX 304 – 0.62200 x 5280INOX 304 – 10.0100mm6 bar / 9 bar
Các thông số trên có thể thay đổi mà không thông báo trước.

Dự án đã thực hiện

THÔNG SỐ KỸ THUẬT BỒN KHÔNG CHỊU ÁP

THÔNG SỐ KỸ THUẬT BỒN CHỊU ÁP

Áp suất làm việc 6 bar - Áp suất thử nghiệm 9 bar

Dự án đã thực hiện

Để biết thêm thông tin?

Gọi ngay (0251) 3888777 hoặc truy cập: