Công trình Bệnh viện Ung Bướu 2 TP. HCM – 160m3/ngày – MEGASUN

Công trình Bệnh viện Ung Bướu 2 TP. HCM – 160m3/ngày