Công trình 4.4KWp – Vũng Tàu – MEGASUN

Công trình 4.4KWp – Vũng Tàu