Dự án điện năng lượng mặt trời đã thực hiện

Dự án đã thực hiện

Dự án đã thực hiện

Hình ảnh thực tế các sản phẩm được sử dụng trong các dự án

Dự án điện năng lượng mặt trời

HỆ CÔNG NGHIỆP

TÊN CÔNG TRÌNHCÔNG SUẤT
Hệ hòa lưới 240KWp ở Đồng Nai240KWp
Hệ hòa lưới 220KWp ở Nha Trang220KWp

Hình ảnh thực tế

HÊ DÂN DỤNG

TÊN CÔNG TRÌNHCÔNG SUẤT
Hệ hòa lưới 10KWp ở Đồng Nai10KWp
Hệ hòa lưới 15KWp ở Đồng Nai15KWp
Trường cao đẳng Việt – Hàn15KWp
Trang trại Madagui Lâm Đồng10KWp
Hệ thống điện hòa lưới có dự phòng ở Vũng Tàu5KWp
Hệ thống điện tách lưới ở Đắc Nông3KWp
Hệ thống điện hòa lưới có dự phòng ở TP.HCM6KWp
Hệ thống điện hòa lưới có dự phòng ở Hà Nội5KWp
Hệ thống điện hòa lưới có dự phòng ở Nha Trang6KWp
Hệ thống điện tách lưới ở Thái Nguyên3KWp
Hệ thống điện hòa lưới ở TP. HCM10KWp
Hệ thống điện hòa lưới tòa nhà cty Sen Vàng - TP. HCM10KWp
Hệ thống điện hòa lưới có dự phòng 10KW ở Hòa Bình10KWp
Hệ thống điện hòa lưới 10KWp ở Hậu Giang10KWp
Hệ thống điện hòa lưới 10KWp ở Hải Phòng10KWp
Hệ thống điện hòa lưới 4.4KWp ở Vũng Tàu4.4KWp
Công trình nhà nghỉ Mai Lan 5KWp ở Cần Thơ5KWp
Công trình nhà thờ Tà Pao 30KWp ở Bình Thuận30KWp
Công trình nhà nghỉ Thiên Tùng 5KWp ở Cần Thơ5KWp
Công trình nhà trọ Hữu Nghị 5KWp ở Cần Thơ5KWp
Công trình nhà nghỉ Đông Nghi 5KWp ở Cần Thơ5KWp
Công trình 5KWp ở Đồng Nai5KWp

Hình ảnh thực tế

Để biết thêm thông tin?

Gọi ngay (0251) 3888777 hoặc truy cập: